Pšenice jde kolem a kolem a nakonec se vrátí do oka mlýna.
(maurské přísloví)

Botičský, Kapitulní, Vyšehradský, Fabiánovký mlýn

Botičský, Kapitulní, Vyšehradský, Fabiánovký mlýn
254/2
Na výtoni
Praha - Nové Město
128 00
Hlavní město Praha
Nové Město
50° 4' 4.7'', 14° 24' 59.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Nevýrazná budova nedaleko Výtoňské celnice skrývá pod úrovní terénu (mocně navezen při regulaci zástavby Podskalí) klenuté přízemí bývalého mlýna. Prameny hovoří o mlýništi na Botiči na konci 12. století, existující mlýn doložen 1310. Nedatovatelné relikty staršího zdiva s druhotně vloženými pozděně renesančními klenbami. Lednice adaptovaná na sklep. Objekt mlýna patřil vyšehradské kapitule, měl 3 korečná kola, pilu (17. st.) a chlebnou pec. K ukončení činnosti mlýna došlo v 70. letech 19. st. Mlýnská strouha byla zavezena a samotný mlýn byl prodán a přestavěn na činžovní dům.
Botič
40117/1-1232
přístupný po domluvě

Obecná historie:

Kapitulní mlýn středověkého původu, vystavěný při potoku Botiči, byl v provozu až do zásadní přestavby v 3. čtvrtině 19. stol. Nynější novorenesanční nájemní dům zachoval část (renesančního) zdiva přízemí a pův. věže. pravděpodobně až do úrovně 1. p.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1310 mlýn zakoupila vyšehradská kapitula

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1557 mlynář Fabián Kym zvaný Mikula s manželkou Alžbětou

1594 Pavel Ondra

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1628 Mikuláš Herold

1723 mlynářem Václav Růžička, dosavadní mlynář v Horní Krči (vystřídal mlynáře Pizingera)
po jeho smrti asi 1748 mlynářem jeho zeť Jan Stárek starší, do r. 1776 současně i jeho vnuk Jan Stárek mladší, který se pak oženil na Podhájský mlýn ve Veleni

1870  zastaven provoz, mlýnská strouha zasypána

1875 prodán a  přestavěn na nájemní dům

1958 památkově chráněn

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pizinger
 • Růžička
 • Stárek
 • Kym
 • Mikula
 • Ondra
 • Herold

Historie mlýna také obsahuje:

1557 Fabián Kym zvaný Mikula

1594 Pavel Ondra

1628 Mikuláš Herold

-1723 Pizinger

1723-1748 Václav Růžička

1748-1776 Jan Stárek st. a Jan Stárek ml.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   • předbělohorské období do roku 1620
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   V přízemí dochováno renesanční zdivo, v místech věže sahá až do 1. patra.
   V domě jsou skryty zbytky kapitulního mlýna na Botiči středověkého původu, který ve 14. stol. koupila vyšehradská kapitula. Zbytky gotických(?)- renesančních konstrukcí se nacházejí v přízemí (SV část), ve zdivu býv. věže (jižní věžovitý přístavek) pravděpodobně až do 1. patra. Mlýn byl v provozu až do radikální přestavby na nájemní dům ve 3. čtvrtině 19. stol., která mu dala dnešní vzhled. Nárožní dvoupatrový dům má v krajních osách mělké risality. Přízemí člení bosování a odděluje kordonová římsa, jsou zde pravoúhlá okna a vchod s dřevěnými kazetovými dveřmi. Okna 1. patra mají trojúhelné frontony a průběžnou podokenní římsu, v risalitu segmentové frontony a kuželkovou balustrádu v parapetu. Kordon mezi 1. a 2. patrem je štukem zdobený, v risalitu hladký. Okna 2. patra mají přímé nadokenní římsy. Mohutná korunní římsa je zdobená vejcovcem. Po pravé straně přiléhá k domu přístavek bez otvorů, ukončený profilovanou římsou se zubořezem. Dvorní fasáda je v obou patrech kryta pavlačemi uzavřenými dřevěnou prosklenou konstrukcí. Z doby výstavby objektu se dochovalo podkovovité schodiště a bytové dveře.
   V jádru dnešního novorenesančního obytného domu jsou zachovány zbytky kapitulního mlýna na Botiči středověkého původu. Dům představuje cenný pozůstatek zástavby starého Podskalí dochovaný v původní výškové úrovni terénu.
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • pekárna
     • stoupa
     Při mlýně bývala pila, pekárna a krupná stoupa.
     • náhon
     Náhon po r. 1870 zasypám.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisMlýn měl tři korečná kola (později pouze dvě)
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisMlýn měl tři korečná kola (později pouze dvě)
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autorkol.
     NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - III. díl P - S
     Rok vydání2003
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 284
     Autorkol.
     NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - III. díl P - S
     Rok vydání2003
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 284
     AutorPavlína Nejedlíková
     NázevBotič v hlavní roli
     Rok vydání2024
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 269

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Vytvořeno

     18.4.2013 21:16 uživatelem frantisek (František Iša)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 18.8.2017 11:56
     doxa (Jan Škoda) 15.4.2024 11:56