Z mlynářského desatera
1. Jedině u mne mlíti budeš
2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.

Riegrův mlýn

Riegrův mlýn
Riegrovo náměstí
Semily
513 01
Semily
Semily
50° 36' 7.8'', 15° 20' 8.4''
Mlýniště bez mlýna
Z původního mlýna se zachoval malý domek - Riegrův domek. Ostatní budovy mlýna byly během posledních dvou staletí přestavěny na budovy textilní továrny a nedávno na budovu městského úřadu. "Riegrův domek" byl přestavěn nejprve na informační centrum, dnes je v něm restaurace.
Na náměstí
Jizera
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je jako vrchnostenský připomínán v 15. století.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

r. 1701 - mlýn byl ve vlastnictví mlynáře Jiřího Meyvaldta, patřil k němu rybník, pila a lisovna oleje

r. 1773 - mlýn ve vlastnictví rodiny Riegrů

r. 1812 - Václav a František Riegrovi zdědili mlýn

r. 1818 - se ve mlýně narodil František Ladislav Rieger - známý český politik 19. století a poslanec říšského sněmu ve Vídni

po r. 1841 - po  smrti mlynáře Václava Riegra převzala mlýn jeho manželka. V té době do mlýna jezdily do mlýna známé osobnosti české politiky a kultury

S rodem Riegrů souvisí i socha sv. Václava přemístěná od mlýna ke kostelu sv. Petra a Pavla. Její zadní strana nese nápis: "Ke slávě sv. Vácslava a na památku Vácslava Riegra někdy mlynáře semilského. Narozen 19. dubna 1778, zemřel dne 16. dubna 1841. Pochován jest na sáh před poledními dveřmi na Koštofranku. Tuto sochu postavil vděčný syn Dr. Fr. Lad. Rieger, 1864." (pxs)

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

r. 1862 - prodej mlýna majiteli textilky Františku Schmittovi

r. 1883 - činnost mlýna ukončena pro malé výnosy a mlýn byl přestaven na přádelnu, další budovy přebudovny na byty

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

r. 1932 - 1934 finanční potíže v souvislosti s krizí v textiním průmyslu

r. 1934 - objekt prodán České spořitelně

r. 1939 - objekt pronajat české firmě Drábek na výrobu dřevěných knoflíků a hraček

40. léta 20. stol. - firmu získáva německá firmy J. Schowanek z Albrectic - za podpoky K.H. Franka

r. 1945 - objekt znárodněn, výroba dětských stavebnic a plastikových hraček, magnetickcýh tabulek, "Riegrů domek" sloužil jako sklad surovin.

po r. 1989 - přístavby kolem "Riegrova domku" odstraněny a v domku bylo zřízeno informační centrum

V současnosti je bývalá  tovární budova přestvěna na městský úřad a v "Riegrově domku" je restaurace.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Rieger

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  05 2014
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    jednopatrový
    Riegrův domek - dispozice klasicismus
    Ostatní přestavby z 90. let 20. stol a začátku 21. století
    • kamenické prvky barokní a mladší
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • náhrobky, pamětní desky
    • drobné sakrální památky
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     • tkalcovna
     • olejna
     V 18. století byla u mlýna pila a olejna
     Koncem 19. století mlýn přestavěn na textilní výrobu, později výrobu hraček
     • náhon
     • odtokový kanál
     Mlýn byl napáje vodou z dlouhého náhonu
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV roce 1930 měl objekt 1 Francisovu turbínu, spád 3,6 m, výkon 129,6 HP
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     Výrobce
     PopisV roce 1930 měl objekt 1 Francisovu turbínu, spád 3,6 m, výkon 129,6 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorInternet - Václav Votoček
     NázevRiegrův domek s novým posláním
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-copy.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/20504c9450bfaf7bc1256c37007337b1?OpenDocument
     Datum citace internetového zdroje3.5.2014
     AutorInternet - Václav Votoček
     NázevRiegrův domek s novým posláním
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-copy.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/20504c9450bfaf7bc1256c37007337b1?OpenDocument
     Datum citace internetového zdroje3.5.2014
     AutorInternet
     NázevMěsto Semily - Památky města
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníMlýn
     Odkazhttp://www.semily.cz/cz/obcan/mesto-semily/z-historie-mesta/pamatky-mesta/
     Datum citace internetového zdroje3.5.2014
     AutorInternet
     NázevRiegrův domek Semily
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.ceskyrajdetem.cz/dr-cs/923-riegruv-domek-semily.html
     Datum citace internetového zdroje3.5.2014
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam obnovitelných zdrojů v r. 2010
     Rok vydání1932
     Místo vydání
     Další upřesnění
     OdkazJičín, str. 35
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet
     NázevBývalý Riegrův mlýn dnes slouží radnici
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníHospodářské noviny
     Odkazhttp://hn.ihned.cz/c1-20714940-byvaly-riegruv-mlyn-dnes-slouzi-radnici
     Datum citace internetového zdroje3.5.2014
     AutorInternet
     NázevFrantišek Ladislav Rieger
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ladislav_Rieger
     Datum citace internetového zdroje3.5.2014
     AutorInternet
     NázevFile:Karel Liebscher - Riegrův mlýn.jpg
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněníHistorický obraz
     Odkazhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Liebscher_-_Riegr%C5%AFv_ml%C3%BDn.jpg
     Datum citace internetového zdroje3.5.2014

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     3.5.2014 08:20 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 13.2.2018 20:33
     kolssteyn 11.6.2015 19:50