Jednomu se krupí, druhému se mele.
(maloruské přísloví)

Koškovský mlýn

Koškovský mlýn
90/316
316/II
Samoty
Vodňany
389 01
Strakonice
Vodňany
49° 9' 16.2'', 14° 11' 14.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Dubských, Bolisonův, Žahourů, Kašparovský, Špačkovský, Vaňkovský, Dobiášovský, Koškovský mlýn, neobydlen, ve špatném stavu.
Mlýn je již několik let na prodej.
Blanice
nepřístupný

Obecná historie:

Bolizonů mlýn, známější jako Dubských
Dle přiložených fotografií je dokázáno, jak tento mlýn prakticky od II. světové války v péči socialistického hospodaření chátral, a přesto, že JZD Vodňany do mlýna investovalo, jiní ničili a dnes je i důsledně vybydlen. I když okolní prostory se rozvíjely ve prospěch kolektivního družstevnictví, historická, rodinná budova byla opomíjena. Svým úskalím této doby padesátých let prošla i rodina Dubských. Dovoluji si zde připomenout svůj osobní, řekněme, zážitek. Těsně po Vítězném únoru roku 1948 v hospodě na Staré poště (bývalý Dům služeb) hrál při nedělním posezení sedláků a mlynářů heligonkář Francek tuto píseň:
„Starý mlýn znárodnili, pole vám združstevnili, oblaka přebarvili, jen ta píseň má zůstala soukromá…“ Zpívali a netušili, že to s jejich mlýny a hospodářskými usedlostmi tak špatně dopadne. Málokdy chyběli páni mlynáři otec Martinec, pan Karel Mayer, Otakar Dubský, otec Žahour a taky okolní sedláci, dále pan Koritta, otec Emana Koritty, se kterým jsem konzultoval jako se spoluautorem texty.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1518 mlynář Říha, poté jeho syn Filip

1522 Jakub Honosa

1525  Jiří Špaček koupil za 7 kop 1 jitro půdy, které zbylo po směně pozemků pro zřízení velkého Dřemlínského rybníka

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1549 Václav z Bradáčova

1576-1578 mlynář Kašpar, zároveň provozoval zájezdní hostinec

1589 svatební smlouva mlynáře Václava Kašpara s Lidmilou

1668  od Jana Čumerleho a jeho manželky Doroty koupil mlýn  koškovský mlynář Kašpar Vaněk s manželkou Salomenou  za 350 zl. Mlýn o jednom složení s pilou leží mezi mlýnem Bradáčovským a mlýnem Tobiáše Vaňka.

1685 zdědil nejst. syn Matěj Vaněk za 500 zl., každý z jeho 9 sourozenců obdržel 55 zl.

1710 mlýn má dvoje složení, troje stoupy a jednu pilu

19.2.1721 podle závěti  Matěje Vaňka se o mlýn měli rozdělit Josef Longin Jelínek (do r. 1720 držel Bradáčovský mlýn) a Melichar Vaněk

11.8.1738 po smrti Matěje Vaňka připadl mlýn v ceně 1800 zl. jeho matce a sestrám

1740 Petr Vaněk

1743 o mlýn se dělí Petr Vaněk se Šimonem a Rozinou Ziegloserovými

Petr Vaněk měl v úmyslu přidat třetí složení, proti tomu však podali protest Antoín Fidler z Hliněného, Václav Vodička z Kamenného, Matěj Šebele z Nového a Matěj Pimperle z Mosteckého mlýna.

31.12.1764 Petr Vaněk se společně s Václavem Vodičkou a Václavem Koubou stal inspektorem a cechmistrem cechu mlynářského

mlýn koupil za 2550 zl. Josef Žahour, majitel Hornopoříčského mlýna

25.10.1756 podle jeho závěti měl mlýn 2 složení, 3 stoupy a pilu, na mlýně chovali pár tažných volů a dvě krávy

mlýn převzal syn Jiří Žahour s manž. Veronikou, dc. Antonína Fidlera z Hliněného mlýna

15.7.1800 převzal mlýn s polem a loukou syn Václav Žahour za 6000 zl. (3000 zl. dědický podíl a 4000 zl. převzatý dluh), rodiče si ve mlýně vymínili bydlení

1816 Václav Žahour prodal mlýn s pilou a polnostmi za 26.500 zl. víd.m. Františku Cigloserovi a jeho manž. Anně z Louckého mlýna

1828 František Cigloser pronajal mlýn Jakubu Soukupovi, mlýn měl 3 složení a pilu

1833 Jakub Soukup mlýn za 15.700 zl. odkoupil (Jakub Soukup 1800-1851, pocházel z Volyně, 2.5.1826 se oženil s Marií, dc.Františka Putsögla z Hliněného mlýna).

1851 po smrti Jakuba Soukupa vede vdova Marie

1854 převzal syn Josef Soukup (1833-1880), 22.11.1858 se oženil s Veronikou, dc. Vojtěcha Bělohlávka, mistra řeznického z Vodňan

1880 po smrti Josefa Soukupa mlýn spravuje vdova Veronika s mlynářským pomocníkem Matějem Smolíkem

1903 mlýn převzal syn František Soukup s Marií roz. Bartošovou z Českých Budějovic

1.4.1910 František Soukup prodal mlýn Jaroslavu Bolizonovi a Františce Nemluvilové

9.6.1911 zřídil Francisovu turbínu, stárek Vítězslav Brožek

1913 po smrti Jaroslava Bolizona majitelka Františka Nemluvilová

 

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1914 podle závěti Jaroslava Bolizona získal mlýn Vítězslav Brožek -Vondra

1915 mlýn zakoupili Karel Řídký, majitel restaurace a obchodů a jeho zeť Karel Dubský (*1872 v Humpolci, + 1943), strojník ve vodňanské městské elektrárně, s manž. Annou (1886-1954).

Vítězslav Brožek zde může doživitně pracovat jako stárek (až za Protektorátu odešel na Martincův mlýn do Krašlovic).

1930 Karel Dubský

Anna Dubská vedla ve mlýně účetnictví

Karel Dubský vedl mlýn po technické stránce, přikoupil pilu ve městě, starou pilu u mlýnu zbořil, pilu vede syn Otokar

k mlýnu patřilo 18 ha zem. půdy, chovají zde 2 páry koní, 10 ks hov. dobytla, 10-15 prasat, hospodářství vede Anna Dubská

zaměstnáni 2 kočí, 2 děvečky, stárek a mládek, o žních najímáni další pracovníci

prozováno i obchodní mletí, mouka prodávána pekařům a cukrářům

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

za války podporovali místní obyvatele

1943 po smrti Karla Dubského mlýn vede vdova Anna a dcera Marie, vyučená mlynářka

1954 po smrti Anny Dubské mlýn zdědila dcera Marie (ostaní sourozenci donuceni StB vdát se dědictví) a následně jej věnovala státu, nikoliv jako mlýn, ale jen jako zemědělské hospodářství.

ve mlýně mělo JZD ustájen dobytek, ve mlýnici se šrotovalo a skladovalo krmivo

vzhledem k tomu, že se jednalo o vynucený dar státu, mlýn restituovali Ota a Eva Dubských, mlýn však následně zdevastován a hrozí demolice

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Soukup
 • Dubský
 • Honosa
 • Špaček
 • Čumerle
 • Vaněk
 • Jelínek
 • Ziegloser
 • Žahour
 • Cigloser
 • Smolík
 • Bolizon
 • Brožek
 • Vondra

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

25. října 1756 inventář mlýna v závěti Matěje Žahoura:

z nářadí ve mlýně: voškrt, pemrlice, železný sochor, špic ke kroucení kamení, dva dobrý běhouny, hlavatka, širočina, velká pila, dvě jednoručky, jedna malá pila, dvě drátový říčice - hustší ai řídší, říčník, dva velký nebozezy, truhlářský hoblík, 4 pytlíky k mlejnům.

U pily na železným nádobí se nacházely: dva čapy velký, klika železná, železný hřeben, velký hřeben, plech, železný kamnovec, kladívko, dva řetězy a pastoreček s dvěma čepy a čtyřmi obruči

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   vícepodlažní
   Třípatrový.
   V přízemí velká kuchyň a dva pokoje, v patře dalších 5 pokojů, větš. pro služky.
   Ve mlýnici šalanda a obilné silo vysoké od přízemí až ke střeše ve III. patře s kapacitou několik vagonů obilí.
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1668: 1 složení s pilou
    1756: 2 složení, 3 stoupy a pila
    1828: 3 složení, 3 stoupy a pila
    1910: 3 složení
    1930: 3 válcové stolice, 1 kamenné složení, kapsové výtahy
    Zaniklý
    • pila
    • stoupa
    od 1668 dřevěná pila, za I. rep. zbořena
    1756, 1828: 3 stoupy
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • akumulační nádržka
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • turbínový domek
    u mlýna rybníček
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Popis1910: 3 kola moučná, 1 pilní
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Popis1910: 3 kola moučná, 1 pilní
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Popis9.6.1911 zkolaudována
    1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,035 m3/s, spád 0,87 m, výkon 9,1 HP
    po r. 1990 částečně rozkradena, na dvoře zbytky
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    Autor
    NázevNemelem, nemelem 4. díl
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.infocentrumvodnany.cz/infocentrum/subjekt/669-dubskych-mlyn-%28bolisonuv%29/texty/33-o-mlyne-clanek-vn-nemelem,-nemelem
    Datum citace internetového zdroje18. 1. 2015
    Autor
    NázevNemelem, nemelem 4. díl
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttp://www.infocentrumvodnany.cz/infocentrum/subjekt/669-dubskych-mlyn-%28bolisonuv%29/texty/33-o-mlyne-clanek-vn-nemelem,-nemelem
    Datum citace internetového zdroje18. 1. 2015
    AutorJaroslava Pixová
    NázevNa břehu Blanice - Vodňansko
    Rok vydání2011
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněnís. 75-91
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 41

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    14.1.2015 20:34 uživatelem No.666

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 14.7.2021 15:44
    Radomír Roup 24.6.2018 09:55
    doxa (Jan Škoda) 1.2.2023 10:11