Mlýnská krysa jednou pojde.
(estonské přísloví)

Horův, Klukovický mlýn

Horův, Klukovický mlýn
301
Klukovice
152 00
Hlavní město Praha
Hlubočepy
50° 2' 15.5'', 14° 21' 39.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Horův mlýn je z 2. poloviny 16. století. Zachovaly se v něm přízemní prostory z roku 1617, pro které je památkově chráněn. Jediněčná památka mlýnské architektury. V budově se dosud dochovala unikátní část technologického vybavení z r.1634. Budovy zachované do dneška jsou z 2. poloviny 19. století. V současné době chátrá.
Mlýn je na prodej (leden 2014).
Samota
Dalejský potok
44394/1-1355
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn Horův neboli Klukovický.
Jeho náhon začínal pod západní částí Červeného lomu. V prvním úseku vede souběžně s tělesem železnice. Dodnes je lemován torzy prastarých hlavatých vrb, tato místa jsou však velmi obtížně přístupná. Po zhruba čtvrt kilometru kříží železnici a směřuje ke mlýnu, stojícímu v atraktivní poloze skalnaté kotliny při soutoku Dalejského a Prokopského potoka. Těsně před ním najdeme zbytky zajímavého technického díla. Náhon zde křížil Klukovický potůček, přitékající od jihovýchodu. Na křížení byla vybudována nádrž (dnes zcela zaniklá), z níž bylo možno vodu pouštět buď ke mlýnu (pokračování náhonu za silnici z Klukovc do Prokopského údolí patrné jako výrazná terasa ve svahu) nebo upouštět původním potůčkem přímo do Dalejského potoka (zachovány zbytky kamenného stavidla).
Horův mlýn je nejcennější ze všech mlýnů na Dalejském potoce. Hlavní budova je renesančního původu, na průčelí lze dosud spatřit zbytky sgrafitové výzdoby. Nepřekvapí tedy, že mlýn je památkově chráněn. Navzdory tomu, dnes z něj stojí pouhé torzo; z nejstarší budovy fakticky jen obvodové zdi. Mě fascinuje zejména mohutná lednice, vestavěná do svahu za mlýnem, se zvláštní „apsidou“, jejíž funkci si neumím vysvětlit. Ostatní budovy areálu jsou z roku 1879, jak hlásá nápis na bývalé stodole.
Pamatuji, že v 90 letech minulého století byl ještě obydlený. majitel však nebydlel v hlavní mlýnské budově, která vesele pustla, upravil si k bydlení právě stodolu; ty doby dodnes připomíná satelit na jejím průčelí.
I tady existuje projekt na přestavbu s několika bytovými jednotkami, avšak – zřejmě i díky památkové ochraně – mnohem citlivější, než v případě Trunečkova mlýna. Zachovává hmotu mlýna i většinu dochovaných stavebních konstrukcí. Byť výtky by bylo možno vznést, zejména nerespektování původního tvaru zastřešení (sedlová střecha s proskleným štítem!), garáže umístěné do nejexponovanějšího pohledu na historickou budovu či přeměna lednice na terasu.... Ovšem, přestože projektová studie je již z roku 2018, zatím se nic neděje a objekty nadále chátrají.

Jan Moravec, 5.12.2022


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Stavbu dokončil před r. 1617 držitel klukovického dvora Jan Hoffmann.

Nazýván byl dříve též Dalejský či Klukovický mlýn

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

V budově se dosud dochovala unikátní část technologického vybavení z r.1634.

1680 mlynář Hora

V roce 1825 byl majitelem mlýna Jan Hora, po kterém nese jméno

Po roce 1979 byl upraven k obytným účelům.

Mlýn je v soukromých rukách a postupně rychle chátrá

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Hora

Historie mlýna také obsahuje:

1825 - Jan Hora

1903 - Hora (RR)

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  02 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • předbělohorské období do roku 1620
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   jednopatrový
   Špýchar je přízemní objekt krytý sedlovou střechou, vstupní otvor segmentově zaklenut. Stodola roku 1879 přestavována k obytným účelům s výškovým předělením na dvě podlaží. Průčelí jsou strohá, hrubě omítnutá, na JV straně cihlový štít s letopočtem 1879. Mlýn 1patrový objekt přiléhající ke svahu až na výšku přízemí. Střecha valbová. Pod omítkou fragmenty renes. sgrafita. Brána vystavěna patrně po pol. 19. století na místě starší. Po roce 1979 upraven k obytným účelům
   • zdobený zděný štít
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • prostup pro hřídel vodního kola
   • vrata, brána
     V budově mlýna se údajně dosud dochovala unikátní část technologického vybavení z r.1634.
     Žádná položka není vyplněna
     • náhon
     • lednice
     Nad mlýnem je velký násep- zbytek bývalého náhonu
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorInternet
     NázevHorův mlýn
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.prokopskeudoli.eu/pruvodce/html-pruvodce/horuv-mlyn
     Datum citace internetového zdroje11.11.2012
     AutorInternet
     NázevHorův mlýn
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.prokopskeudoli.eu/pruvodce/html-pruvodce/horuv-mlyn
     Datum citace internetového zdroje11.11.2012
     AutorInternet
     NázevHlubočepy - 18
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.praha5.cz/cs/priloha/3596
     Datum citace internetového zdroje11.11.2012
     Autorkol.
     NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - III. díl P - S
     Rok vydání2003
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 284-285
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     27.9.2012 22:17 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 18.2.2018 18:31
     Radomír Roup (Radomír Roup) 13.6.2018 10:31
     doxa (Jan Škoda) 7.12.2022 21:31