Mlýnské kolo běží pořád, ale nic tam nepřijde.
(německé přísloví)

Petržílkovský, Karpelesův mlýn, Temlovy, Templové mlýny

Petržílkovský, Karpelesův mlýn, Temlovy, Templové mlýny
90/4
87,89,90 Smíchov
Nábřežní
Praha - Smíchov
150 00
Hlavní město Praha
Smíchov
50° 4' 34.1'', 14° 24' 32.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Petržílkovský mlýn byl postaven na místě mlýna zničeného za husitských válek. Vedle mlýna byla postavena vodárenská věž. V roce 1855 se zde nacházely tři mlýny. Petržílkovský mlýn byl přestavěn v letech 1912 - 1913 při regulaci Vltavy. Byly v něm zřízeny kanceláře pro účely vodárny a kanalizace.
Uprostřed města
Vltava
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Již ve 40. letech 14. stol. stávaly na tzv. Petržilkovském ostrově mlýny zvané kartouzské, patřící kartuziánskému klášteru na Smíchově. Ty však byly r. 1419 vydrancovány a vypáleny husity spolu s klášterem. Po husitských válkách získala ostrov pražská obec

Mlýny byly údajně nazývány podle pana Temla z Temelína, od něhož Jan Lucemburský zakoupil za 400 kop pozemky pro kartuziánský klášter. Název Temlovy byl zkomolen na Templové. Klášter je údajně pronajímal a 1377 odprodal právem zákupním.

1483 – pražská obec povolila mlynáři a pekaři Janu Petržílkovi postavit při Jezuitském ostrově (dnes Petržilkovský) na Vltavě u smíchovského břehu „na místě spáleného mlýna mlýn nový“. Vedle mlýna postavila obec dřevěnou vodárnu, která byla umístěna vně hradeb Malé Strany.

Jan Petržilka mlýn vlastnil do roku 1523, kdy jej směnil s Janem řečeným Zajisto. od Jana Zajisto pak mlýn koupila obec malostranská.

(Upravila MK)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

Někdy mezi lety 1582 a 1596 vystavěla obec poblíž mlýna zděnou vodárenskou věž (čp. 89).

Vývoj technologie Petržilkovské vodárny můžeme sledovat od roku 1602, kdy přísežní mlynáři potvrzují, že strojní zařízení je velmi dokonalé. 

(MK)

V roce 1629 byl postaven za přispění Albrechta Valdštejna nový stroj s podmínkou, že jeho palác na Malé Straně bude zásobován vodou bezplatně. Je zajímavé, že ještě ve dvacátých letech 20. století se voda pro Valdštejnský palác dodávala zdarma.

V roce 1670 vedlo z pánve této vodárny pět padacích dřevěných řadů. Stejné množství vodovodů napájelo v roce 1686 celkem 57 kašen a stojanů.

Roku 1751 ostrov a mlýn koupil František Mráz.

Poté jej (v roce 1840 – podle údaje na Indikační skice) vlastnil Aron Beer Przibram (* 1781 + 1852) a po něm jeho syn, majitel smíchovské kartounky Šalamoun Przibram (Příbram) (*1808 + 1865). Od něj mlýn v roce 1859 koupila zpět pražská obec.

(MK)

1855 majitelé:

čp. 87 Havel Vácslav, dědicové

čp. 89 Příbram Šalamoun

čp. 90 Vyskočil Jan 

(doplnil jšk)

1861 - inzerát na pronájem mlýna čp. 89 (RR)

1880 - na místě původního mlýna vystavěn nový, uměleckého složení. Podle Monografie Města Smíchova z roku 1882: "Jediné velké kolo vodní o 35 koňských silách žene veškeré, dle nejnovějších zkušeností a vynálezů zařízené stroje mlecí, jmenovitě 4 kameny, 1 špičák, 4 šrotovací válce, 2 hladné, 2 velké vymílací a p." (MK)

 

V souvislosti s regulací Vltavy v prvním desetiletí 20. století byl starý mlýn a jeho okolí přestavěn podle projektu architekta Jiřího Justicha v roce 1912. Přestavba byla realizována na popud tehdejší Komise pro kanalizování řek Vltavy a Labe v Čechách, založená již v roce 1896.

Budova stojící na místě bývalého mlýna je památkově chráněná. (MK)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Petržilka
 • Zajisto
 • Mráz
 • Przibram
 • Karpeles
 • Havel
 • Vyskočil

Historie mlýna také obsahuje:

1483 - Jan Petržilka (upravila MK)

1523 – Jan Zajisto

před 1751 – Karpeles

1751 – František Mráz

Šalamoun Przibram (Příbram)

1855:

čp. 87 Havel Vácslav, dědicové

čp. 89 Příbram Šalamoun

čp. 90 Vyskočil Jan 

1910 – S. Karpeles a synové

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
neexistuje
10 2008
   vícepodlažní
   Mlýn byl zbořen a na jeho místě byla postavena jiná budova (r. 1912 - 1913)

   Podle historické fotografie měla mlýnice 4 patra.
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1855 celkem 4 mlecí složení
     čp. 87 4 složení
     čp. 89 1 složení
     čp. 90 5 složení
     Zaniklý
     • pila
     • jiné
     1855 1 střídavá pila (v čp. 90), 2 vodní tlakostroje, 1 prací stroj
     • jez
     1855 3 vodní žlaby
     čp. 90 2 vlastní žlaby
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1855 celkem 8 vodních kol
     čp. 87 2 kola
     čp. 89 1 kolo
     čp. 90 5 kol
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1855 celkem 8 vodních kol
     čp. 87 2 kola
     čp. 89 1 kolo
     čp. 90 5 kol
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorInternet
     Název100 let na jedné adrese
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.vrv.cz/index.php?main=2&sub=7&newsid=24
     Datum citace internetového zdroje5.11.2012
     AutorInternet
     Název100 let na jedné adrese
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.vrv.cz/index.php?main=2&sub=7&newsid=24
     Datum citace internetového zdroje5.11.2012
     AutorInternet
     NázevPražské ostrovy - Petržilkovský a Dětský ostrov
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.cestovatel.cz/clanky/prazske-ostrovy-petrzilkovsky-a-detsky-ostrov/
     Datum citace internetového zdroje5.11.2012
     AutorInternet
     NázevPetržílkovský ostrov
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Petr%C5%BEilkovsk%C3%BD_ostrov
     Datum citace internetového zdroje5.11.2012
     Autor
     NázevPetržilkovská vodárenská věž
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.vodarenskeveze.cz
     Datum citace internetového zdroje28. 12. 2016
     Autor
     NázevSmíchovské mlýny
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazwww.starysmichov.cz
     Datum citace internetového zdroje28. 12. 2016
     AutorOttův slovník naučný
     NázevPetržilkovský (Jesuitský) ostrov
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazcs.wikisource.org/wiki/Ottův_slovník_naučný/Praha
     Datum citace internetového zdroje28. 12. 2016
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách III
     Rok vydání2001
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnístr. 48-49
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorkol.
     NázevPamátný spis o udržování vltavských jezů v příčině vyvazení emfiteutických mlýnů Pražských
     Rok vydání1855
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Ostatní

     Vytvořeno

     28.9.2012 21:45 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 3.6.2018 09:19
     Radomír Roup 31.5.2018 19:35
     doxa (Jan Škoda) 21.11.2018 09:19
     Tekla 29.12.2016 16:16