Ústa jsou jdoucí mlýn.
(holandské přísloví)

Mýtkov

Mýtkov
211
V Lukách
Brandýs nad Orlicí
561 12
Ústí nad Orlicí
Brandýs nad Orlicí
49° 59' 54.3'', 16° 15' 23.9''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Stavebně zachovalý objekt bez vnitřního vybavení, upravený pro komerční využití. U mlýna nově postavena turbína, která s původním mlýnem nesouvisí.
na samotě
Tichá Orlice
veřejně přístupný

Obecná historie:

Mlýn je doložen již v 17. století, kdy jej původní majitelé, Žerotínové, roku 1616 prodali Vávrovi Michkovi za 200 kop míšeňských.Po něm mlýn převzal syn Václav, který jej roku 1658 prodal Jiřímu Korábovi. Korábové mlýn drželi až do roku 1891, kdy byl mlýn prodán Josefu Bečičkovi za 14 tis. rakouských zlatých. Po Josefu Bečičkovi převzal k roku 1912 mlynářskou živnost jeho syn Josef.Následně zde hospodařila vdova Marie Bečičková, poslední mlynářka mýtkovského mlýna. K roku 1941 byl mlýn uzavřen a přes následné žádosti o povolení mlet nebyl již nikdy uveden do provozu. Mlýn zdědila dcera Věra, jež jej prodala v 70. letech 20. století. Dne 15. 10. 1974 byla povolena přestavba interiéru Ladislavu Svobodovi z čp. 304 v Chocni. Mlýn měl být přestavěn na chalupu. Datace na průčelí nese letopočet 1877, kdy byl mlýn upraven a přistavěno první patro. V dotazníku k zápisu do mlynářského rejstříku se poslední rekonstrukce mlýnské budovy zmiňuje roku 1924. Od té doby mlýn zřejmě neprodělal podstatnější stavební změny. V roce 2003 byla dokončena rekonstrukce a mlýn byl upraven na rekreační zařízení.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1930: Josef Bečička

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Michek
 • Koráb
 • Bečička

Historie mlýna také obsahuje:

počátek 17. století - Žerotínové

1616 - Vávra Michek

poté Václav Michek

1658 - Jiří Koráb

1658-1891 - Korábové

1891 - Josef Bečička

1912 - Josef Bečička ml. (syn)

poté vdova Marie Bečičková

1930-1939 - Josef Bečička (RR)

1941 - mlýn uzavřen

poté dcera Věra (Bečičková)

1974 - Václav Svoboda

 

/přehled vytvořil MŠr./

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
   Čtyřboký dvůr se zachovalou dispozicí, v současné době po rekonstrukci, upraven jako rekreační areál. Hlavní mlýnská budova je zachována v původní dispozici, hospodářská část dvora byla upravena a dnes jsou z ní pouze obvodové zdi uzavírající prostor dvora. Na průčelí byla obnovena datace přestavby mlýna: „A. M. K. 1877“ a symbol připomínající mlýnské kolo. Stodola při mlýně byla zbořena.
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • zcela bez technologie aj.
    Strojní vybavení bylo popsáno k roku 1927: stolice 500 x 300 mm, francouzské kameny o průměru 110 cm, loupačka Kašpar o výkonu 6 HP, vysévač, moučný vysévač, šrotovací vysévač, trier, reforma, pomocné stroje a pásová pila
    K roku 1940 bylo ve mlýně toto zařízení:
    Čistírna: hranolový vysévač neznámé výroby 2750 x 800 mm, trier Hübner s odstředivým vysévačem 2000 x 500 mm, Kašparova periodická loupačka 650 x 1000 mm, která měla největší spotřebu energie, klíčkový hranolový vysévač neznámé výroby 1200 x 800 mm, autokap domácí výroby na 8 pytlů. V čistírně je možné vyčistit 2 q obilí za hodinu.
    Mlecí stroje: francouzské složení Prokopec o průměru 110 cm, žitná dvouválcová stolice Prokopec 500 x 300 x 300 mm, od které vedl výtah do odstředivého vysévače a cylindru.
    Dále zde byla reforma Prokopec 380 mm.
    VýrobceLeopold Kašpar, Velké Senice u Olomouce
    VýrobceLeopold Kašpar, Velké Senice u Olomouce
    VýrobceJan Prokopec, Praha Král. Vinohrady
    Dochovaný
    • pohon zemědělských strojů
    Síla vodního kola je příležitostně používána pro provoz pásmové pily k řezání dříví pro domácí potřebu a mlátičky ve stodole pro vlastní výmlat.
    • jez
    Pevný bod představovala železná skoba v kvádru na zdi, blíže východu z mlýna k vantrokům. Skoba měla rozměry 21 x 4 cm a nesla nápis: „A. K. 1878“. V roce 1927 nebylo znamení měněno. Splav měl dva otvory, o šířkách 193 a 195 cm, vantroky měla tři žlaby o světlostech 151 cm, 150 cm a jalové o světlosti 193 cm. Náhon byl 5, 8 m široký a po 8 m byl vybetonován.
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Popis1879 - dvě kola na spodní vodu
    1927 - jedno kolo (průměr 4,6 m, hl. lopatek 30 cm a šířku 95 cm)
    1930: 1 kolo na spodní vodu, hltnost 1,2 m3/s, spád 1,5 m, výkon 7,2 HP
    1940 - jedno kolo (průměr 4,48 m, šířka lopatek 35 cm a hloubka 100 cm)
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Popis1879 - dvě kola na spodní vodu
    1927 - jedno kolo (průměr 4,6 m, hl. lopatek 30 cm a šířku 95 cm)
    1930: 1 kolo na spodní vodu, hltnost 1,2 m3/s, spád 1,5 m, výkon 7,2 HP
    1940 - jedno kolo (průměr 4,48 m, šířka lopatek 35 cm a hloubka 100 cm)
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 07 (Chrudim), s. 27
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 07 (Chrudim), s. 27

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Historické fotografie a pohlednice

    Vytvořeno

    17.10.2012 22:36 uživatelem Hana Klimešová

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 21.10.2012 22:50
    Radomír Roup 9.6.2018 14:16
    doxa (Jan Škoda) 1.5.2021 10:07
    srubarski (Michal Šrubař) 28.6.2016 17:32