Z mlynářského desatera
7. Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.

Horní, Parishův mlýn

Horní, Parishův mlýn
194
Zámecká
Žamberk
564 01
Ústí nad Orlicí
Žamberk
50° 5' 8.1'', 16° 28' 11.1''
Mlýniště bez mlýna
Z původního mlýna pod hrází zámeckého rybníka (který je připomínán k roku 1657 již jako sešlý) již nic nestojí. Na místě je pozdější průmyslový objekt.
Pod zámkem, pod hrází rybníka, u silnice č. 11 ve směru na Jablonné n. O.
Divoká Orlice
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn zde podle písemných zpráv stál již v polovině 14. století. Budova horního mlýna měla být jednou z nejstarších budov, když byl Žamberk povýšen v polovině 14. století na městečko. V roce 1660 zhotovil mlynář pro vodárnu nové kolo za 5 zl. Mlýn vlastní k roku 1874 velkostatkář Jiří Parish. V seznamu vodních děl k roku 1930 je uvedena pouze pila a elektrárna.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Vznikl patrně v 16. stiol. krátce po vybudování rybníka.

Události
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1657 Urbář žamberského panství: Horní mlýn "pod zámkem Žamberkem  v jelenici ležící, na nějž voda z rybníka podzámeckého jde, má kol 5 ". Mlýn byl již znsčně sešlý

denně mohl semlít až dva věrtele zrní (50 l)

ve mlýně mleli poddaní z Kunvaldu a Líšnice od Jana Petříčka až po Jana Němečka, totiž 8 osob a město Žamberk

u mlýna zároveň v provozu pila. "na kteréž se ku potřebě dvorův a panství klády řežou, co se pak prken nařeže, od těch se pilaři od starodávna po 10 groších míšeňských z důchodu platí, naproti tomu pilař co klád lidských řeže, jest povinen z každé 4 groše míšeňské do důchodu odváděti. Krajiny všechny z panských klád do důchodu se berou."

1689 Jan Praus

1696 Jan Bulíček

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Praus
 • Bulíček

Historie mlýna také obsahuje:

1689 Jan Praus

1696 Jan Bulíček

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • předbělohorské období do roku 1620
   • baroko do roku 1800
   zděná
   Na pravé straně náhona stála budova mlýna, na levé pila.
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1657 5 složení
     K r. 1874 jsou ve mlýně 4 složení.
     Zaniklý
     • pila
     • výroba elektrické energie
     1657 připomínána pila
     Pila byla na místě i po zrušení mlýna. Elektrárna přibyla až když mlýn již neexistoval.
      Voda byla přiváděna přímo přes hráz Zámeckého rybníka.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1657: 5 kol
      Na indikační skice z r. 1840 jsou zakreslana 3 kola. K roku 1874 jsou uvedena 4 kola na svrchní vodu. K roku 1930 je zde již pouze pila a elektrárna s jedním kolem na svrchní vodu a jednou Francisovou turbínou, s celkovým výkonem 17 KS.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis1657: 5 kol
      Na indikační skice z r. 1840 jsou zakreslana 3 kola. K roku 1874 jsou uvedena 4 kola na svrchní vodu. K roku 1930 je zde již pouze pila a elektrárna s jedním kolem na svrchní vodu a jednou Francisovou turbínou, s celkovým výkonem 17 KS.
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Popis1930: elektrárna
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorHácová Hana (Klimešová Hana)
      NázevVodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku
      Rok vydání2005
      Místo vydáníPF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2005
      Další upřesněníDP
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorHácová Hana (Klimešová Hana)
      NázevVodní mlýny na Orlickoústecku a Žamberecku
      Rok vydání2005
      Místo vydáníPF Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2005
      Další upřesněníDP
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorAlbert, E., Chotovský, K
      NázevPaměti žamberské
      Rok vydání1898
      Místo vydáníVídeň
      Další upřesněnísv. V, s. 94,175, 414.
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé. Stav koncem roku 1930.
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJan Jireš
      NázevPrůvodce historií města Žamberka II. - od třicetileté války do roku 1848
      Rok vydání1997
      Místo vydáníŽamberk
      Další upřesněnís. 13

      Místo uloženíNA Praha
      Název fondu
      Název archiválieIndikační skica
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signaturaIS 447
      Místo uloženíNA Praha
      Název fondu
      Název archiválieIndikační skica
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signaturaIS 447
      Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
      Název fonduFond kronik
      Název archiválie
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signaturakn. č. 346, f. 72
      Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
      Název fondu
      Název archiválieVodní kniha Žamberk
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signaturakn. č. 6, f. 49
      Místo uloženíSOkA Ústí nad Orlicí
      Název fondu
      Název archiválieVložka vodní knihy
      Evidenční jednotka40
      Inventární číslo, signatura

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Obrazy

      Vytvořeno

      23.10.2012 21:58 uživatelem Hana Klimešová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 20.9.2013 20:24
      doxa (Jan Škoda) 23.6.2021 13:36