Stěží se najde mlynářovo kuře,
které nikdy nesezoblo kradené zrno.
(holandské přísloví)