Zvedat něco jako psa z ručního mlýna.
(litevské přirovnání)