Čtverák a mlynář;
mistrovými žáky jsou vždy tovaryši, posílaní krást.
(německé přísloví)