Ve špatném mlýně se i dobré zrno špatně semele.
(německé přísloví)