Mlynářovy děti jsou navyklé klapání.
(německé přísloví)