Kdo chce své žito dobré a čisté, musí sám při mletí být.
(německé přísloví)