Nelze být ve stejnou dobu v pekárně a ve mlýně.
(francouzské přísloví