Pere-li se mlynář s kominíkem,
mlynář se zašpiní od sazí
a kominík vypadá čistější.
(židovské přísloví)