Když se mluví o zrní, kouká se mlynář po větru.
(německé přísloví)