Nedošel nikdy dál než mlynářův trakař.
(německé rčení)