Kde najdeš mouku, můžeš hledat i špek.
(rumunské přísloví)

Poslední změny

1 1032 2063 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3093 4124