Mlýn vydělává, když nezůstává v posteli.
(španělské přísloví)

Lucký, Jechův mlýn

Lucký, Jechův mlýn
377, 519
Příbram
261 01
Příbram
Příbram
49° 42' 0.9'', 14° 0' 33.5''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn je vzpomínán v r. 1558. Stál pod tzv. Čertovým vrškem na Příbramském potoce. V roce 1948 byl zestátněn a zbourán někdy ve druhé polovině 20. století. Dnes je tu zahrádkářská kolonie. Mlýn měl na císařském otisku čp. 377, později čp. 519.
Severně od Příbrami
Příbramský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Pro případné čtenáře. Tento mlýn není Vojířovský. Klempera to opět popletl. Vojířovský byl tento mlýn. (RŠ)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn Havrlíkovský, řečený také Wohankovna, svou historií sahající až do roku 1357, kdy včetně tachlovické tvrze patřil Oldřichu Příbramskému, jinak Čortovi. Od jména Čort má snad i název pahorku, pod nímž mlýn stával. Jako další majitel se roku 1379 uvádí Ulrych - Oldřich.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Existuje záznam z r. 1558 o sňatku Vojířova syna Matěje s Annou Truhlářovou, vdovou po mlynáři z Pičína. Mlýn byl po smrti Vojířových roku 1582 prodán mlynářem Josefem Jakubu Krupičkovi. V roce 1594 koupil mlýn od své matky Daniely Prácheňské za 204 kopy grošů míšeňských V. Krupička. V r.1609 se na mlýně uvádí pan otec Nikodem, mlynář, který dal r.1629 na korouhev 10 kop grošů míšeňských. 

Roku 1634 mlýn vyhořel. Znovuzřízený mlýn patřil od roku 1688 Filipu Wieserovi. Ten dal u mlýna postavit pilu "podle rybníčka při šmelcovně". Wieser později mlýn zřejmě prodal V. Brožovi, neboť se uvádí, že jej v roce 1713 od V. Brože koupil za 800 zlatých J. Kadeřávek. Jako Kadeřávkův mlýn je také jmenován na I. vojenské mapě z let 1764-68. V roce 1732 Kadeřávek mlýn přestavěl.

Roku 1754 se na mlýně již uvádí mlynář J. Chod. Od něho roku 1765 mlýn za 3 000 zlatých koupil J. Hubáček, který tu hospodařil do roku 1777. Na přechodnou dobu se mlýn stal obecním majetkem, ale už roku 1780 jej koupil za 4 600 zlatých Vojtěch Braniš. Ten roku 1781 postoupil pole a chalupu svému švagrovi Josefu Jechovi a mlýn roku 1784 Václavu Jechovi za 3 600 zlatých. Roku 1787 Josef chalupu, pole i luka prodal bratru Václavovi. Václav v roce 1792 postoupil polovinu mlýna manželce Marii. Po jeho smrti se vdova znovu provdala, za Jakuba Šustu.

Mlýn roku 1826 koupil Martin Jech z Červeného mlýna u Drásova. Po něm jej držel Jan Jech, pak jeho syn Josef s manželkou Annou.

Od 4. května 1914 mlýn měl jejich syn Jan. Jechův mlýn mlel mouku i pro Svatou horu. Tehdy mlynář dostával od mletí tzv. měřičné, totiž mázlík obilí z každé semleté míry.

Mlýn byl popsán takto: "Míval dvě složení a pilu na svrchní vodu, která přitékala od Marešova mlýna a přebytečná ze splavu Dolejší Obory. Mlýnské strouhy končily v nádržce, ze které tekla voda lomenými vantrokami na kolo".

1930 evidován pouze jako šrotovník, majitel Jan Jech (jšk)

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Rodině Jechů byl mlýn po roce 1948 znárodněn.

Ve druhé polovině 20. stol. byl mlýn zbourán a bezezbytku zmizel částečně v navážce cesty k teplárenskému zařízení. Na jeho místě a v okolí je dnes zahrádkářská kolonie. 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Havrlík
 • Wohanka
 • Krupička
 • Nikodem
 • Wieser
 • Brož
 • Kadeřávek
 • Chod
 • Hubáček
 • Braniš
 • Jech

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1930 pouze šrotování
      Dochovaný
      • pila
      • akumulační nádržka
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 1 turbína (Francis?), hltnost 0,146 m3/s, spád 4 m, výkon 4,2 HP
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1930: 1 turbína (Francis?), hltnost 0,146 m3/s, spád 4 m, výkon 4,2 HP
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách II
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 49-51
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách II
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 49-51
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorSmolová, Věra
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazwww.pribramsko.eu/ozivme-a-zatraktivneme-koridor-podel-pribramskeho-potoka-6552
      Datum citace internetového zdroje6.2.2017
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 31
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Vytvořeno

      6.2.2017 21:28 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 19.12.2021 20:18
      doxa (Jan Škoda) 19.1.2022 14:54