Jeho srdce klepe jako mlýnské zařízení.
(německé přirovnání)