Plnit mouku do pytlů proti větru je bláznovství.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 815 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1629 2443 3257
Počet obrázků v databázi: 163013
Rybniční mlýn; Teichmühle »

Luční (červeně), Rybniční (modře), Městský (zeleně), Sladový (žlutě), Malý (fialově), Hamerský (hnědě), Papírna (černě) a Hixův (bíle) mlýn v Jirkově, I. vojenské mapování (výřez), 1764-68, © oldmaps.geolab.cz

Nový mlýn I.; Neumühle I. »

Zde stával původní Nový mlýn, 2018, © doxa

Nový mlýn I.; Neumühle I. »

Novomlýnský rybník nad mlýnem, 2018, © doxa, (Prvky na obrázku: rybník)

Nový mlýn I.; Neumühle I. »

Císařský povinný otisk (výřez), 1842, © archivnimapy.cz

Nový mlýn I.; Neumühle I. »

Nový mlýn I. (červeně) a II. (modře) - průmět katastrální mapy, 2016, © geoportal.gepro.cz

Nový mlýn I.; Neumühle I. »

Nový mlýn (červeně) a mlýn Rybárna (modře), III. vojenské mapování (výřez), 1877-1880, © mapire.eu

Nový mlýn I.; Neumühle I. »

Mlýny Nový (červeně), Rybárna (modře) a Gabriela (zeleně), II. vojenské mapování (výřez), 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Nový mlýn I.; Neumühle I. »

Nový (červeně), Luční (modře), Rybniční (zeleně), Hamerský (fialově), Olejový (oranžově), Papírna (žlutě - popisky u Papírny a Olejového mlýna jsou přehozeny!), Hixův (černě) a Karla Friedricha (bíle) mlýn v Jirkově, III. vojenské mapování (výřez), 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Nový mlýn I.; Neumühle I. »

Indikační skica (výřez), 1842, © archivnimapy.cz

Nový mlýn I.; Neumühle I. »

Nový (červeně), Luční (modře), Rybniční (zeleně), Sladový (žlutě), Malý (fialově), Hamerský (oranžově), Olejový (hnědě), Papírna (černě) a Hixův (bíle) mlýn v Jirkově, II. vojenské mapování (výřez), 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Nový mlýn II.; Neumühle II: »

Pohled na mlýn od jihovýchodu, 2018, © doxa

Nový mlýn II.; Neumühle II: »

Pohled od severu, 2018, © doxa

Nový mlýn II.; Neumühle II: »

Východní průčelí, 2018, © doxa

Nový mlýn II.; Neumühle II: »

Severní křídlo, 2018, © doxa

Nový mlýn II.; Neumühle II: »

LUPA Nový mlýn I. (červeně) a II. (modře) - průmět katastrální mapy, 2016, © geoportal.gepro.cz

Nový mlýn II.; Neumühle II: »

Nový mlýn (červeně) a mlýn Rybárna (modře), III. vojenské mapování (výřez), 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Nový mlýn II.; Neumühle II: »

Indikační skica (výřez), 1842, © archivnimapy.cz

Nový mlýn II.; Neumühle II: »

Originální mapa pozemkového katastru, výřez, 1842, © archivnimapy.cz

Nový mlýn II.; Neumühle II: »

Nový (červeně), Luční (modře), Rybniční (zeleně), Hamerský (fialově), Olejový (oranžově), Papírna (žlutě - popisky u Papírny a Olejového mlýna jsou přehozeny!), Hixův (černě) a Karla Friedricha (bíle) mlýn v Jirkově, III. vojenské mapování (výřez), 1877-1880, © mapire.eu

mlýn Rybárna; Fischhausmühle »

Současný stav objektu, v pozadí vpravo někdejší pila, 2018, © doxa

mlýn Rybárna; Fischhausmühle »

Pohled od severu s korytem přivaděče Ohře - Bílina, 2018, © doxa

mlýn Rybárna; Fischhausmühle »

Mlýn (červeně) a pila (žlutě) - průmět katastrální mapy, 2016, © geoportal.gepro.cz

mlýn Rybárna; Fischhausmühle »

Císařský povinný otisk (výřez), 1842, © archivnimapy.cz

mlýn Rybárna; Fischhausmühle »

Pohled ze silnice na protějším břehu, 2016, © doxa

mlýn Rybárna; Fischhausmühle »

Nový mlýn (červeně) a mlýn Rybárna (modře), III. vojenské mapování (výřez), 1877-1880, © mapire.eu

mlýn Rybárna; Fischhausmühle »

Mlýny Nový (červeně), Rybárna (modře) a Gabriela (zeleně), II. vojenské mapování (výřez), 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

mlýn Rybárna; Fischhausmühle »

Indikační skica (výřez), 1842, © archivnimapy.cz

mlýn Rybárna; Fischhausmühle »

Mlýn (vlevo) a pila (vpravo) Rybárna, 2014, © mapy.cz

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Pohled na někdejší mlýn, 2018, © doxa

Mlýneček, Dřevěný mlýn, Hu Dřevěnejch »

současný pohled na lokalitu, objekt není mlýn, 2018, © BeJi

Mlýneček, Dřevěný mlýn, Hu Dřevěnejch »

II.vojenské mapování, výřez, 1836 - 52, © www.archivnimapy.cuzk.cz

Mlýneček, Dřevěný mlýn, Hu Dřevěnejch »

III. vojenské mapování, výřez,, 1876 - 78, © www.archivnimapy.cuzk.cz

Mlýneček, Dřevěný mlýn, Hu Dřevěnejch »

Mapa kultur stabilního katastru, výřez, 1834-1844, © www.archivnimapy.cuzk.cz

Mlýneček, Dřevěný mlýn, Hu Dřevěnejch »

letecký snímek, 1950, © www.kontaminace.cenia.cz

Mlýneček, Dřevěný mlýn, Hu Dřevěnejch »

koupaliště na Mlýnečku, asi 1960, © autor neznámý

Nový mlýn I.; Neumühle I. »

Mlýny Nový (červeně), Rybárna (modře) a Gabriela (zeleně), I. vojenské mapování (výřez), 1764-1768, © oldmaps.geolab.cz

mlýn Rybárna; Fischhausmühle »

Mlýny Nový (červeně), Rybárna (modře) a Gabriela (zeleně), I. vojenské mapování (výřez), 1764-1768, © oldmaps.geolab.cz

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Císařský povinný otisk (výřez), 1842, © archivnimapy.cz

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Indikační skica (výřez), 1842, © archivnimapy.cz

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Průmět katastrální mapy, 2016, © geoportal.gepro.cz

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Mlýny Nový (červeně), Rybárna (modře) a Gabriela (zeleně), I. vojenské mapování (výřez), 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Mlýny Nový (červeně), Rybárna (modře) a Gabriela (zeleně), I. vojenské mapování (výřez), 1764-68, © oldmaps.geolab.cz

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Bývalý hospodářský trakt, 2016, © doxa

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Pohled od východu, 2016, © doxa

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Výletní restaurace, 2016, © doxa

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Dnešní obytná budova, 2016, © doxa

mlýn Gabriela, Drmalský, Gabrielin mlýn »

Pohled na restauraci, 2017, © drmalskamyslivna

mlýn Karla Friedricha; Karl Friedrich Mühle »

Průčelí někdejšího mlýna, 2015, © remax

1 815 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1629 2443 3257