Jak se mele, taková je mouka.
(německé přísloví)

Obecní kroniky

Dílčí informace lze zaznamenat v obecních a městských kronikách, povinně vedených od roku 1920. Zákon týkající se psaní obecních kronik hovoří krom jiného o dokumentaci současných událostí, nikoli historie, přesto hlavně ve vesnickém prostředí narazíme na snahy kronikářů zachytit dějiny starší. Mlynáři se na stránkách kronik vyskytují při řadě významných událostí, mlýn bývá též často zaznamenán v zápisech týkajících se povodní, popř. požárů, které mlýny často postihovaly.

 

Kroniky jsou uloženy v okresních archivech, někdy ale zůstávají na obci (popř. aspoň jejich kopie).

 

Titulní stránka kroniky obce Tochovice. Uloženo v SOkA Příbram.