Mlynář není dříve zbožný, dokud se nerozhlédne z okna.
(německé přísloví)