Abimelech šel až k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku.
(Sd 9, 53)

Soupis mlýnů z roku 1704

Soupis mlýnů obsahuje panské, obecní i městské mlýny a bohužel se dochoval pouze v torzu. V současné době jsou známy pouze soupisy pro Vltavský a Chrudimský kraj. Soupis není shodně zpracován pro všechna panství, záleželo na pojetí a pečlivosti toho kterého správce či purkmistra. Zachyceno je zpravidla, kde mlýn stojí, kolik má složení a stoup, někde i jméno mlynáře či stručný popis stavu mlýna.

 

Soupis je deponován v Národním archivu, 1. oddělení, fond Nová manipulace, sign. S-2-17. K obsahu se vyjadřuje článek: ELZNIC, V.: Soupis mlýnů v Čechách z r. 1704, in: Listy GSHP 1972, č. 17, s. 10-11.

 

Ukázka ze soupisu mlýnů z roku 1704.