Mlynářova míra a máz džbánku se musí zaplatit.
(estonské přísloví)