Nedávej mi kobyl; však na mně do mlýna nejezdíš.
(české přísloví)