Červnová povodeň připraví mlynáře o majetek a statky.
(německá pranostika)