Marnotratníci a pijáci vína nestavějí ani pece ani mlýny.
(francouzské přísloví)