Potom, co člověk donese do mlýna zrno,
poté si odnese mouku domů.
(německé přísloví)