Koho ve mlýně natrefíme, toho pokládáme za mlynáře.
(německé přísloví)