Opatřit vodou mlýn svého nepřítele.
(německé rčení)