Mlynářova slepice a vdovina děvečka zřídkakdy trpí hladem.
(německé přísloví)