Mlynář, publikán, směnárník a lichvář
jsou čtyři evangelisté Lucifera.
(holandské přísloví)