Panem Catharina non conficit absque farina.
(latinské přísloví)

Cechovní archiválie

Už s pouhou existencí cechu mlynářského souvisely dokumenty, které nám mnohé vypoví. Nejzákladnějším dokumentem byly tzv. artikule, obsahující základní řád, jímž se členové řídili. Ne vždy se ale podařilo vytvořit samostatný mlynářský cech, někdy se mlynáři sdružují s pekaři, krupaři a jinými řemesly. Dalšími listinami jsou privilegia, zápisy ze schůzí, knihy mistrů, tovaryšů a učedníků, pamětní knihy, vandrovní knížky, tovaryšské listy a po roce 1859 také pracovní knížky.

Cechy vznikají od 13. století a existují do roku 1859, kdy vstoupil v platnost živnostenský řád.

Dotčené archiválie nalezneme především v okresních archivech.