Kuřete od mlynáře nebeř ku plemenu, ani svině od pekaře,
a ženy z města nepojímej do vsi.
(Rožmberský urbář, 1598)

Poslední změny

1 1127 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2253 3379 4505