Všechno co má je vodní a větrný mlýn
s malým keřem přede dveřmi.
(holandské rčení)

02pm30Europe/Prague.f2019Mon, 02 Sep 2019 22:18:44 +020009pm30 / Seznam a mapa vodních děl Republiky československé

Dle slovníku spisovné češtiny budeme pro příště psát název našeho oblíbeného pramene takto: Seznam a mapa vodních děl Republiky československé. Omlouvám se všem kterým jsem v minulosti název opravil. 


SSJČ