Plní mouku do pytle ve větru.
(holandské rčení)

Poznáváme vodní mlýny