Hodně do kamena řádně zamílat,
aby pan otec nemusel proklínat.
(pořekadlo z Bohutínského mlýna čp. 22)