Všechno co má je vodní a větrný mlýn
s malým keřem přede dveřmi.
(holandské rčení)

Stavební a požární záležitosti

Jedná se o fondy převážně v okresních archivech, obsahující spisy a plánovou dokumentaci po roce 1850. Najít je možné rovněž zprávy o požárech ve mlýnech. Dodnes ale najdeme řadu z nich na příslušných stavebních úřadech.