Kde mele více mlýnů,
dostane se vždycky mouka dříve.
(estonské přísloví)