Každý zcestovalý tovaryš byl jednou na trhu,
dvakrát ve mlýně a třikrát v lázni.
(německé přísloví)