Uši mu trčí jako osel před mlýnem.
(německé přirovnání)