Mlynář má nejlepší svině v celé zemi, to nedělají bílé sukně,
to pochází z pytle sedláka.
(německé přísloví)