Mlynář je zbožný, tak má vlasy v zubech.
(německé přísloví)