Lup, seber, zpátky do pytle, ukradni hodně ve mlýně.
(německé pořekadlo)