Byla by mlynáři dobrou ženou,
má dobrý vodopád.
(německé rčení)