Sedlák za pluh, osel do mlýna, žák do školy.
(německé přísloví)