Když mlátí jazyk, není žádný zisk ve mlýně.
(duryňské přísloví)