Pracující mlýn nikdy nezamrzá.
(japonské přísloví)

Poslední změny

1 1032 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2063 3093 4124