Pěkné pytle se do mlýna nenosí.
(holandské přísloví)